image banner
Chương trình công tác tháng 11 năm 2013 của Uỷ ban nhân dân huyện Nghĩa Đàn

I/ Trọng tâm công tác:

- Đẩy mạnh thi đua hoàn thành kế hoạch năm 2013, xây dựng kế hoạch năm 2014.

- Tiếp tục chăm sóc cây vụ Đông; Kiểm tra, rà soát tiêm phòng cho gia súc, gia cầm.

- Đại hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ huyện Nghĩa Đàn lần thứ 2.

- Đại hội TDTT huyện Nghĩa Đàn.

* Trong tháng có:

- Kỷ niệm ngày thành lập MTDT thống nhất nay là MTTQ VN (18/11/1930-18/11/2013).

- Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2013).

II/ Lịch làm việc, Hội nghị:

NGÀY

NỘI DUNG

PHÂN CÔNG CHUẨN BỊ

CHỦ TRÌ

ĐỊA ĐIỂM

01 (Thứ Sáu)

Sáng:

- Kiểm tra công tác cấp giấy CNQSD đất tại xã Nghĩa Lộc

- P.TN&MT

- Đ/c Lê Hồng Sơn

- Xã Ngh.Lộc

- Họp BCĐ bảo vệ bí mật Nhà nước

- CA huyện

- Đ/c Võ Tiến Sỹ

- PH UBND

Chiều:

- Họp triển khai GPMB đường vào Nhà máy Gỗ Nghệ An

- HĐ BTGPMB

- Đ/c Lê Hồng Sơn

- Xã Ngh.Hội

02(Thứ Bảy)

03 Chủ Nhật)

Nghỉ cuối tuần

04 (Thứ Hai)

Sáng:

-Làm việc với 3 xã làm đường GTNT được cấp ximăng năm 2013

- P.Công thương

- P.NN&PTNT

- Đ/c Lê Hồng Sơn

- Xã Ngh.Tân, Hiếu, Khánh

Chiều:

- Làm việc với Cơ quan đóng trên Khu TT hành chính huyện lỵ về công tác trồng cây xanh trên các tuyến đường

- P.TN&MT

- Đ/c Lê Hồng Sơn

- PH UBND

- Họp đoàn giám sát Ban KTXH

- Đ/c Lại T.B.Liên

- HT UBND

- Kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội TDTT huyện

- P.VH&TT

- TT VHTDTT

- Đ/c Võ Tiến Sỹ

- Các địa

điểm thi đấu

NGÀY

NỘI DUNG

PHÂN CÔNG CHUẨN BỊ

CHỦ TRÌ

ĐỊA ĐIỂM

05 (Thứ Ba)

Sáng:

- Làm việc với TT Nghĩa Đàn về công tác cấp giấy CNQSD đất

- P.TN&MT

- Đ/c Lê Hồng Sơn

- TT Ngh.Đàn

Chiều:

-Giao ban TT HĐND, 2 Ban HĐND

-Đ/c Lê Đức Trường

- PH UBND

- Họp Ban QLDA Khối KT

- Ban QLDAKT

- Đ/c Lê Hồng Sơn

- HT UBND

06 (Thứ Tư)

Sáng:

- Kiểm tra công tác Dồn điền đổi thửa tại xã Nghĩa Đức

- P.TN&MT

- P.NN&PTNT

- Đ/c Lê Hồng Sơn

- xã Ngh.Đức

- Giao ban Hội CTĐ các huyện Cụm đường 48

- Hội CTĐ

- Đ/c Võ Tiến Sỹ

- HT Khối dân

Chiều:

- Kiểm tra công tác Dồn điền đổi thửa tại xã Nghĩa An

- P.TN&MT

- P.NN&PTNT

- Đ/c Lê Hồng Sơn

- xã Ngh.An

07 (Thứ Năm)

Sáng:

- Họp liên tịch chuẩn bị nội dung cho kỳ họp thứ 6 HĐND huyện

-Đ/c Lê Đức Trường

- PH UBND

- Làm việc với 12 hộ gia đình thuộc diện TĐC (DA Bò sữa) nhưng xin không vào khu TĐC

- HĐ BTGPMB

- Đ/c Lê Hồng Sơn

-Xóm Tân Lâm, Nghĩa Lâm

08 (Thứ Sáu)

Sáng:

* Thường trực Huyện Ủy làm việc tập thể:

- Làm việc với Đảng uỷ xã Nghĩa Thịnh về thực hiện kế hoạch 2013 và định hướng 2014, đánh giá việc thực hiện luân chuyển cán bộ

- Xã NghĩaThịnh

- PH HU

- Kiểm tra dự án xây dựng đường nối QL15 đi đường HCM

- P.Công thương

- Ban QLDA

- Đ/c Lê Hồng Sơn

-Xã Ngh.Minh, Ngh.Trung

- Đoàn giám sát HĐND huyện làm việc tại xã Nghĩa Mai

- Ban KTXH

- Xã Ngh.Mai

- Họp BCĐ toàn dân XD đời sống văn hóa

- P.VH&TT

- Đ/c Võ Tiến Sỹ

- PH UBND

09 (Thứ Bảy)

10 (Chủ Nhật)

Nghỉ cuối tuần

NGÀY

NỘI DUNG

PHÂN CÔNG CHUẨN BỊ

CHỦ TRÌ

ĐỊA ĐIỂM

11 (Thứ Hai)

- Tiếp dân định kỳ

- Thanh tra huyện

- Đ/c Lê Hồng Sơn

- P. Tiếp dân

Sáng:

- Giao ban Lãnh đạo đầu tuần

- Đ/c Vi Văn Định

- PH UBND

Chiều:

- Làm việc với P.Công Thương, TC&KH, Chi Cục Thuế về công tác cấp phép XD, quản lý đô thị, thu phí đường bộ xe máy

-P.Công Thương

-P.TC & KH

-Chi Cục Thuế

- Đ/c Lê Hồng Sơn

- PH UBND

12 (Thứ Ba)

Sáng:

- Làm việc với các Nhà thầu thi công các công trình trọng điểm trên địa bàn huyện

- P.Công thương

- Ban QLDA

- Đ/c Lê Hồng Sơn

- PH UBND

- Đoàn giám sát HĐND huyện làm việc tại xã Nghĩa Lâm

- Ban KTXH

- Xã Ngh.Lâm

Chiều:

- Kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội TDTT

- P.VH&TT

- TT VHTDTT

- Đ/c Võ Tiến Sỹ

- Sân VĐ TT

-Họp đoàn giám sát Ban pháp chế

- Đ/c Lại T.B.Liên

- PH UBND

13 (Thứ Tư)

Sáng:

- Họp xử lý vướng mắc GPMB đường số 1 kéo dài

- HĐ BTGPMB

- Đ/c Lê Hồng Sơn

- TT Ngh.Đàn

- Khai mạc Đại hội TDTT huyện

- P.VH&TT

- TT VHTDTT

- Đ/c Võ Tiến Sỹ

- Sân VĐ

TT Nghĩa Đàn

14 (Thứ Năm)

Sáng:

- Họp Trưởng, Phó phòng

- VP UBND

- Đ/c Vi Văn Định

- PH UBND

- Đoàn giám sát HĐND huyện làm việc tại xã Nghĩa Thịnh

- Ban KTXH

- Xã Ngh.Thịnh

Chiều:

- Họp các Doanh nghiệp trên địa bàn huyện để chuẩn bị cho Đại hội DN vừa và nhỏ

- P.Công thương

- VP UBND

- Đ/c Lê Hồng Sơn

- HT UBND

15 (Thứ Sáu)

Sáng:

- Làm việc với các xã có tỷ lệ cấp giấy CNQSD đất thấp

- P.TN&MT

- Đ/c Lê Hồng Sơn

- HT UBND

- Đoàn giám sát HĐND huyện làm việc với Phòng NN&PTNT và Phòng TC&KH

- Ban KTXH

- PH UBND

- Bế mạc Đại hội TDTT huyện

- P.VH&TT

- TT VHTDTT

- Đ/c Võ Tiến Sỹ

- Sân VĐ

TT Nghĩa Đàn

Chiều:

- Họp xử lý các vướng mắc GPMB đường vào nhà máy Gỗ Nghệ An

- HĐ BTGPMB

- Đ/c Lê Hồng Sơn

- Xã Ngh.Hội

NGÀY

NỘI DUNG

PHÂN CÔNG CHUẨN BỊ

CHỦ TRÌ

ĐỊA ĐIỂM

16 (Thứ Bảy)

17 (Chủ nhật)

Nghỉ cuối tuần

18 (Thứ Hai)

Sáng:

- Họp giao ban khối Nội chính

- Công an huyện

- Đ/c Vi Văn Định

- HT. CA huyện

19 (Thứ Ba)

Sáng:

- Đoàn giám sát HĐND huyện làm việc tại xã Nghĩa Tân

- Ban Phám Chế

- Xã Ngh.Tân

- Thăm các trường nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

- P.GD&ĐT

- Đ/c Võ Tiến Sỹ

- Các trường

20 (Thứ Tư)

- Tiếp dân định kỳ

- Thanh tra huyện

- Đ/c Võ Tiến Sỹ

- P. Tiếp dân

Sáng:

- Kiểm tra sản xuất vụ Đông tại các xã trọng điểm

- P.NN&PTNT

- Đ/c Lê Hồng Sơn

- Các xã

21 (Thứ Năm

Sáng:

- Đoàn giám sát HĐND huyện làm việc tại xã Nghĩa Sơn

- Ban Phám Chế

- Xã Ngh.Sơn

- Họp với các huyện giáp ranh: Nghĩa Đàn, Quỳ Châu, Như Thanh, Như Xuân về PCCC Rừng

- Hạt Kiểm Lâm

- Đ/c Lê Hồng Sơn

- HT UBND

22 (Thứ Sáu)

Sáng:

*Họp Ban Thường vụ Huyện uỷ:

- Nghe kết quả thực hiện những việc cần làm ngay sau kiểm điểm Trung ương 4 (khoá XI) của UBND và các phòng huyện

- Nghe kết quả thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị trong năm 2013

- Các phòng, ban UBND huyện

- PH HU

- Khởi công xây dựng đường Nghĩa Bình đi Nghĩa Phú

- Ban QLDA KT

- P.Công Thương

- Đ/c Lê Hồng Sơn

- Xã Ngh.Bình

Ngh.Phú

23 (Thứ Bảy)

24 (Chủ nhật)

Nghỉ cuối tuần

25 (Thứ Hai)

Sáng:

- Giao ban Lãnh đạo đầu tuần

- Đ/c Vi Văn Định

- PH UBND

- Đoàn giám sát HĐND huyện làm việc tại xã Nghĩa Hiếu

- Ban Phám Chế

- Xã Ngh.Hiếu

- Họp BCĐ phong trào toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ

- CA huyện

- Đ/c Võ Tiến Sỹ

- PH UBND

NGÀY

NỘI DUNG

PHÂN CÔNG CHUẨN BỊ

CHỦ TRÌ

ĐỊA ĐIỂM

26 (Thứ ba)

Sáng:

- Đại hội Hội DN vừa và nhỏ huyện Nghĩa Đàn

-P.Công Thương

- VP UBND

THÔNG BÁO
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Đăng nhập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NGHĨA ĐÀN
Cơ quan chủ quản: UBND huyện Nghĩa Đàn
Trưởng ban biên tập: ĐC Lê Thái Hùng - PCT UBND Huyện

Trụ sở: Khối Tân Hồng - Thị trấn Nghĩa Đàn - huyện Nghĩa Đàn, NA
Điện thoại: 0238.3 904.233 - Email: nghiadan@nghean.gov.vn