Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Doanh nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
CÔNG KHAI NGÂN SÁCH NN
Skip portletPortlet Menu
 
 
liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Kế hoạch phát triển Dân tộc thiểu số thuộc Dự án VILG tỉnh Nghệ An (16/07/2019 02:57 PM)

Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” (viết tắt VILG) nhằm phát triển, vận hành một hệ thống thông tin đất đai quốc gia đa mục tiêu nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của Chính phủ, doanh nghiệp và người dân; nâng cao hiệu lực, hiệu quả và minh bạch của công tác quản lý đất đai tại địa bàn thực hiện dự án thông qua việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, ở cả cấp quốc gia và các địa phương.

Dự án triển khai (i) xây dựng CSDL đất đai, (ii) hiện đại hóa tổ chức cung cấp dịch vụ công về đất đai, (iii) tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển Dân tộc thiểu số (DTTS), trên địa bàn 12 huyện của tỉnh Nghệ An bao gồm: TP Vinh, thị xã Cửa Lò, thị xã Thái Hòa, thị xã Hoàng Mai; UBND các huyện Nghĩa Đàn, Nam Đàn, Yên Thành, Hưng Nguyên, Diễn Châu, Nghi Lộc, Thanh Chương Quỳnh Lưu;  triển khai chuẩn hóa, bổ sung, chuyển đổi CSDL của huyện Đô Lương vào hệ thống, được bổ sung thêm dữ liệu về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thống kê, kiểm kê, giá đất và chuẩn hóa, chuyển đổi vào hệ thống. Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An đã xây dựng Kế hoạch phát triển Dân tộc thiểu số thuộc Dự án.

tải Kế hoạch Phát triển Dân tộc thiểu số tại đây

 
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
This portlet is temporarily disabled.
 
 
thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu