Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
doanh nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Thông tin liên hệ (02/08/2013 03:01 PM)
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NGHĨA ĐÀN
Chịu trách nhiệm nội dung: Chủ tịch UBND Huyện
Trụ sở: Thị trấn Nghĩa Đàn, Huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An
Điện thoại: 038.3 904 111 - Email: nghiadan@nghean.gov.vn
 
 |  Đầu trang
 
 
 
5. Tr? s?: Kh?i Tân H?ng, Th? tr?n Nghia Ðàn, Huy?n Nghia Ðàn, t?nh Ngh? An 6. Email: ubnd@nghiadan.gov.vn or (nghiadan@nghean.gov.vn); SÐT: 02383.904.233