image banner
Tổng số: 16
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
136-KH/HU 13/09/2023 Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 39 - NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Lượt xem: 20
Tải về 0
90-KH/HU 01/12/2022 Kế hoạch tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Lượt xem: 113
Tải về 0
84-KH/HU 29/08/2022 Kế hoạch học tập, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 02/3/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2022-2030”
Lượt xem: 81
Tải về 0
03-NQ/HĐND 12/07/2022 Nghị quyết thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Nghĩa Đàn
Lượt xem: 91
Tải về 1
40-CV/BTGHU 28/06/2022 Công văn triển khai cuộc thi trực tuyến “Tổ quốc bên bờ sóng” năm 2022
Lượt xem: 69
Tải về 0
77- KH/HU 14/06/2022 KẾ HOẠCH triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Lượt xem: 72
Tải về 0
17-KH/BTGHU 23/02/2022 Kế hoạch Công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên năm 2022
Lượt xem: 75
Tải về 0
04-HD/BTGHU 16/02/2022 Hướng dẫn thực hiện Kết luận số 01 - LK/TW ngày 18/5/2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022
Lượt xem: 96
Tải về 0
17-KH/HU 15/02/2022 Kế hoạch công tác khoa giáo năm 2022
Lượt xem: 66
Tải về 0
08-ĐA/HU 15/02/2022 Đề án Nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng công an xã chính quy trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn giai đoạn 2022 - 2025.
Lượt xem: 82
Tải về 0
12

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NGHĨA ĐÀN
Cơ quan chủ quản: UBND huyện Nghĩa Đàn
Trưởng ban biên tập: ĐC Lê Thái Hùng - PCT UBND Huyện

Trụ sở: Khối Tân Hồng - Thị trấn Nghĩa Đàn - huyện Nghĩa Đàn, NA
Điện thoại: 0238.3 904.233 - Email: nghiadan@nghean.gov.vn