image banner
Ủy ban nhân dân huyện

ỦY BAN NHÂN DÂN

1

Võ Tiến Sỹ

Chủ tịch

0944 303 668

syvt@nghiadan.nghean.gov.vn

2

Lê Thái Hùng

Phó Chủ tịch

0943341979

hunglt@nghiadan.nghean.gov.vn

 3 Trần Mạnh Hà  Phó Chủ tịch  0917429666   hatm@nghiadan.nghean.gov.vn

4

Nguyễn Văn Vinh

Chánh  Văn phòng HĐND-UBND

0978445557

vinhnv@nghiadan.nghean.gov.vn

5

Nguyễn Song Hào

Trưởng phòng Nội vụ

0976 343 222

haons@nghiadan.nghean.gov.vn

6

Lê Viết Phú

Trưởng phòng TCKH

0914 767 724

phulv@nghiadan.nghean.gov.vn

7

Hoàng Quan Trung

Trưởng phòng TN&MT

0945494868

trunghq@nghiadan.nghean.gov.vn

8

Lâm Văn Thắng

Trưởng phòng NN&PTNT

0914 441 269

thanglv@nghiadan.nghean.gov.vn

9

Vi Văn Tuyên

Trưởng phòng KT&HT

0942 100 487

tuyenvv@nghiadan.nghean.gov.vn

10

Lê Thị Vinh

Trưởng phòng LĐ TBXH

0904822789

vinhlt@nghiadan.nghean.gov.vn

11

Văn Thị Hồng Lam

Trưởng phòng Y tế

0985 837 558

lamvt@nghiadan.nghean.gov.vn

12

Phạm Đức Thắng

Trưởng phòng VH&TT

0942 610 789

thangpd@nghiadan.nghean.gov.vn

13

Nguyễn Trọng Sơn

Chánh Thanh tra

0912923364

sonnt@nghiadan.nghean.gov.vn

14

Trương Thị Vân Anh

Trưởng phòng Dân Tộc

0987181179

anhttv@nghiadan.nghean.edu.vn

15

Nguyễn Văn Hùng

Trưởng phòng GD&ĐT

0982182876

hungnv@nghiadan.nghean.edu.vn

16

Nguyễn Văn Nghề

Trưởng phòng Tư Pháp

0985 891 640

nghenv@nghiadan.nghean.gov.vn

17

Nguyễn Đức Vân

Giám đốc Chi nhánh VP đăng ký đất đai

0916083007

vannd@nghiadan.nghean.gov.vn

18

Trân Anh Tuấn

Giám đốc BQLDA

0944849999

tuanta@nghiadan.nghean.gov.vn

19

Lê Văn Quỳnh

Giám đốc Trung tâm VH, TT&TT

0988822068

quynhlv@nghiadan.nghean.gov.vn

20

Trương Hùng Cường

Giám đốc TT dạy nghề-GDTX

0982880498

cuongth@nghiadan.nghean.gov.vn

 

 


THÔNG BÁO
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Đăng nhập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NGHĨA ĐÀN
Cơ quan chủ quản: UBND huyện Nghĩa Đàn
Trưởng ban biên tập: ĐC Lê Thái Hùng - PCT UBND Huyện

Trụ sở: Khối Tân Hồng - Thị trấn Nghĩa Đàn - huyện Nghĩa Đàn, NA
Điện thoại: 0238.3 904.233 - Email: nghiadan@nghean.gov.vn