image banner
Chương trình công tác tháng 9 năm 2015 của Uỷ ban nhân dân huyện Nghĩa Đàn

I/ Trọng tâm công tác:

- Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ mùa và triển khai sản xuất vụ Đông năm 2015;

- Tập trung chỉ đạo công tác phòng chống lụt bão;

- Tổ chức khai giảng năm học mới 2015 – 2016;

* Trong tháng có:

- Kỷ niệm 70 năm ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2015);

- Kỷ niệm 85 năm ngày Xô Viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930 - 12/9/2015).

- Tết Trung thu Rằm tháng Tám.

II/ Lịch làm việc, hội nghị:

NGÀY

NỘI DUNG

PHÂN CÔNG CHUẨN BỊ

CHỦ TRÌ

ĐỊA ĐIỂM

01 (Thứ Ba)

Sáng:

- Làm việc với phòng TC-KH, Công thương; NN&PTNT về tiến độ xây dựng các chương trình, đề án theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa 28.

- P.NN & PTNT

- P.TC-KH

- Đ/c Nguyễn .H.Tuấn

- PH UBND

Làm việc với P.GD&ĐT về chuẩn bị khai giảng năm học 2015-2016

- P.GD&ĐT

- Đ/c Võ Tiến Sỹ

- P.GD&ĐT

Chiều:

-Dự Lễ đón nhận trường chuẩn QG trường Tiểu Học Nghĩa Thắng

- P.GD&ĐT

-Đ/c Lê Hồng Sơn

- Đ/c Võ Tiến Sỹ

Mời dự

-Trường TH Nghĩa Thắng

02 (Thứ Tư)

- Kỷ niệm ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam

03 (Thứ Năm)

Sáng:

- Sinh hoạt Đảng định kỳ

- Các Chi bộ

- Đ/c Bí thư CB

- Các phòng

-Tổ chức HN phát triển Vùng nguyên liệu cho Nhà máy Gỗ MDF (các xã có rừng)

- P.NN & PTNT

-Đ/c Lê Hồng Sơn

- HT UBND

-Họp BCH Đảng ủy Cơ quan UBND huyện

- Thường trực Đảng

- Đ/c Võ Tiến Sỹ

- PH UBND

Chiều:

-Dự Lễ đón nhận trường chuẩn QG trường Tiểu Học Nghĩa Khánh

- P.GD&ĐT

-Đ/c Lê Hồng Sơn

Mời dự

-Trường TH Nghĩa Khánh

- Đi kiểm tra tiến độ thi công công trình: Trung tâm y tế huyện Nghĩa Đàn

- Ban QLDA

-Đ/c Lê Hồng Sơn

- Đ/c Võ Tiến Sỹ

Mời dự

- công trường

04 (Thứ Sáu)

Sáng:

- UBND huyện làm việc với xã Nghĩa Khánh

-VP HĐND-UBND

-Đ/c Lê Hồng Sơn

-X.Ngh.Khánh

- Làm việc với xã Nghĩa Minh về tiến độ xây dựng NTM

-P.NN&PTNT

- Đ/c Nguyễn.H.Tuấn

- Xã Ng.Minh

Chiều:

- Làm việc với Chủ tịch UBND các xã khu vực II: Về các công trình CSHT thuộc chương trình 135 năm 2016

- Ban QLDA

- Đ/c Võ Tiến Sỹ

- HT UBND

05 (Thứ Bảy)

- Khai giảng năm học 2015-2016

- Nghỉ cuối tuần

-P.GD&ĐT

- Đ/c Lê Hồng Sơn

- Đ/c Võ Tiến Sỹ

- Đ/c Nguyễn H.Tuấn

- Các trường

06 (Chủ Nhật)

- Nghỉ cuối tuần

07 (Thứ Hai)

Sáng:

-Làm việc với Trang trại bò sữa và các xã lân cận về công tác phòng chống bão lụt năm 2015

-P.NN&PTNT

-Đ/c Lê Hồng Sơn

-PH UBND

Chiều:

- Đối thoại giải quyết khiếu nại của giáo viên về chế độ ưu đãi đứng lớp

- Thanh tra huyện

- Đ/c Lê Hồng Sơn

- PH UBND

08 (Thứ Ba)

Sáng:

- Dự Lễ giao quân năm 2015

-Ban CHQS huyện

- Đ/c Lê Hồng Sơn

Mời dự

-Sân VĐ Thị trấn Nghĩa Đàn

- Kiểm tra tiến độ xây dựng NTM

- P.NN&PTNT

- Đ/c Nguyễn H.Tuấn

- xã Ngh.Hồng

Ngh.Hưng

Chiều:

-UBND huyện làm việc với xã Nghĩa Liên

-VP HĐND-UBND

-Đ/c Lê Hồng Sơn

- Xã.Ngh.Liên

- Kiểm tra kết quả thực hiện chương trình 135 năm 2015

-P.Dân Tộc

- Đ/c Võ Tiến Sỹ

- Các xã

09 (Thứ Tư)

Sáng:

- Họp các xã có rừng về kế hoạch trồng rừng, ký hợp đồng bàn giao cho Nhà máy chế biến Gỗ

- P.NN&PTNT

- Đ/c Lê Hồng Sơn

- HT UBND

Chiều:

- - Làm việc với P.LĐTB&XH về triển khai chương trình NQ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 28

-P.LĐTB&XH

- Đ/c Võ Tiến Sỹ

-PH UBND

10 (Thứ năm)

- Tiếp dân định kỳ

- Ban tiếp dân

- Lãnh đạo UBND

- P. Tiếp dân

Sáng:

-Triển khai đề án SX vụ Đông 2015

- P.NN&PTNT

- Đ/c Lê Hồng Sơn

- Đ/c Nguyễn.H.Tuấn

- HT UBND

Chiều:

- Họp triển khai Kế hoạch kỷ niệm 130 Danh xưng Nghĩa Đàn

-P.VH -TT

- Đ/c Lê Hồng Sơn

- Đ/c Võ Tiến Sỹ

- PH UBND

11 (Thứ Sáu)

Sáng:

-Họp triển khai các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học

-P.GD&ĐT

- Đ/c Lê Hồng Sơn

- Đ/c Võ Tiến Sỹ

-HTUBND

- - Kiểm tra tiến độ XD NTM xã Nghĩa Tân

-P.NN&PTNT

- Đ/c Nguyễn. H.Tuấn

-Xã Nghĩa Tân

Chiều:

- Đi kiểm tra tiến độ thi công 2 cầu Khe Dền- Nghĩa Hồng và Đức Xuân -Nghĩa Đức

- Ban QLDA

- Đ/c Nguyễn H.Tuấn

- Công trường

12 (Thứ Bảy)

13 (Chủ Nhật)

Nghỉ cuối tuần

14 (Thứ Hai)

Sáng:

-UBND huyện làm việc với xã Nghĩa Minh

-VP HĐND-UBND

-Đ/c Lê Hồng Sơn

-X.Ngh.Minh

- Kiểm tra công tác PCLB và tìm kiếm cứu nạn

- P.NN & PTNT

-Đ/c Nguyễn .H.Tuấn

-xã Nghĩa Đức

Kiểm tra hiệu quả sử dụng 1 số công trình nước tự chảy

- P.Dân Tộc

- Đ/c Võ Tiến Sỹ

- Các xã

Chiều:

-Họp Ban CĐ xây dựng Nông thôn mới

-P.NN&PTNT

-Đ/c Lê Hồng Sơn

-HT UBND

15 (Thứ Ba)

Sáng:

* Thường trực Huyện ủy làm việc tập thể:

-HT HU

Kiểm tra tình hình sản xuất vụ Mùa 2015 tại các xã trọng điểm

-P.NN&PTNT

-Đ/c Nguyễn. H.Tuấn

-Các xã

Chiều:

-Kiểm tra tiến độ thi công dự án đường vào TT Y tế, đường số 1 kéo dài

-P.Công Thương

-Ban QLDA

- Đ/c Lê Hồng Sơn

-Công trường

- Kiểm tra tiến độ XD NTM xã Nghĩa Sơn

- P.NN&PTNT

- Đ/c Nguyễn.H.Tuấn

Xã Ngh.Sơn

16 (Thứ Tư)

Sáng:

-Làm việc với TH xử lý tồn tại về môi trường; GPMB và giải quyết lao động cho người dân.

- P.TN&MT

- Đ/c Lê Hồng Sơn

- Đ/c Ng.H.Tuấn

- PH UBND

-Làm việc với Phòng Tư Pháp

-P.Tư Pháp

- Đ/c Võ Tiến Sỹ

- P.Tiếp Dân

Chiều:

-Làm việc với đơn vị thi công xây dựng Quảng trường

-P.Công Thương

-P.Văn Hóa

-Ban QLDA

- Đ/c Lê Hồng Sơn

- Đ/c Võ Tiến Sỹ

-Công trường

17 (Thứ Năm)

Sáng:

-Làm việc với các xã có kế hoạch đấu giá đất năm 2015 – xây dựng kế hoạch đấu giá đất năm 2016

-P.TN&MT

- Đ/c Lê Hồng Sơn

-HT UBND

Chiều:

-Kiểm tra tiến độ XD cầu Khe Dền –Nghĩa Hồng, Cầu Khe Nằng – Ngh.Đức

-P.Công Thương

-Ban QLDA

- Đ/c Lê Hồng Sơn

-Công trường

18(Thứ Sáu)

Sáng:

-Họp Sơ kết 9 tháng công tác xây dựng cơ bản

-P.TC&KH

- Đ/c Lê Hồng Sơn

-HT UBND

Chiều:

- Làm việc với các nhà thầu thi công, giám sát các công trình : Nghĩa Trang Liệt sỹ, Quảng trường, Đường vào TT Y Tế huyện

- Ban QLDA

- Đ/c Lê Hồng Sơn

- PH UBND

- Kiểm tra tiến độ XD NTM xã Nghĩa Hồng

- P.NN&PTNT

- Đ/c Nguyễn.H.Tuấn

Xã Ngh.Hồng

- -Họp Tổ tư vấn cai nghiện ma túy

- P.LĐTB&XH

- Đ/c Võ Tiến Sỹ

-P.Tiếp dân

19 (Thứ Bảy)

20 (Chủ Nhật)

Nghỉ cuối tuần

21 (Thứ Hai)

Tiếp dân định kỳ

THÔNG BÁO
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Đăng nhập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NGHĨA ĐÀN
Cơ quan chủ quản: UBND huyện Nghĩa Đàn
Trưởng ban biên tập: ĐC Lê Thái Hùng - PCT UBND Huyện

Trụ sở: Khối Tân Hồng - Thị trấn Nghĩa Đàn - huyện Nghĩa Đàn, NA
Điện thoại: 0238.3 904.233 - Email: nghiadan@nghean.gov.vn