image banner
Cơ cấu tổ chức HĐND huyện

Hội đồng nhân dân

1

   

2

Ngô Văn Thành

Phó Chủ tịch HĐND huyện

0912919346

thanhnv@nghiadan.nghean.gov.vn

3

Phạm Tuấn Sơn

Trưởng Ban Kinh Tế

0913054505

sonpt@nghiadan.nghean.gov.vn

4

Nguyễn Nam Phương

Trưởng Ban Pháp Chế

0918042729

phuongnn@nghiadan.nghean.gov.vn

5

Hoàng Văn Dũng

Phó Ban Kinh tế

0912652974

dunghv@nghiadan.nghean.gov.vn

6

Hoàng Thanh Trường

Phó Ban Pháp chế

0982577234

truonght@nghiadan.nghean.gov.vn


image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NGHĨA ĐÀN
Cơ quan chủ quản: UBND huyện Nghĩa Đàn
Trưởng ban biên tập: ĐC Lê Thái Hùng - PCT UBND Huyện

Trụ sở: Khối Tân Hồng - Thị trấn Nghĩa Đàn - huyện Nghĩa Đàn, NA
Điện thoại: 0238.3 904.233 - Email: nghiadan@nghean.gov.vn